Oct. 6, 2017, Varsity Girls Volleyball v. White Pine (Ely, NV) - edandersen